Startside     |     Kurs     |     Om Astrid Voll Storaas     |     Kursvurderinger     |     Referanser     |     Kontakt

Copyright © 2012 Avos Samhandling

Om Astrid Voll Storaas

PRESENTASJON AV ASTRID VOLL STORAAS

Astrid Voll Storaas er av utdannelse cand. philol. og pedagog. Hun har cand. philol. embedseksamen fra Universitetet i Oslo med engelsk hovedfag, fransk mellomfag og historie grunnfag. Dessuten har hun eksamen i fransk kultur og litteratur fra Sorbonne-universitetet i Paris. I tillegg er hun utdannet pedagog fra Universitetet i Bergen.   Storaas har videreutdannelse i Arbeids – og Organisasjonspsykologi, Personal-administrasjon, og Coaching, Selvledelse og Emosjonell Intelligens.

Storaas har mange års undervisningserfaring som lektor og høyskoleforeleser.  Hun har bl.a. siden 1995 undervist i faget Service og Kundebehandling ved Handelsinstituttet, en postgymnasial skole i Bergen. Dessuten har hun i 7 ½ av disse årene vært høyskole-foreleser ved Handelshøyskolen BI Bergen, i faget “Intercultural Communication in English”, hvor hun bl.a. foreleste om internasjonale forretningskulturer.

I tillegg til undervisning har Storaas siden 1999 drevet en landsomfattende kurs – og foredragsvirksomhet. Hun har holdt kurs i “Den Gode Service og Kundebehandling” og “Den Gode Organisasjonskultur og Samarbeidsmiljø” for kommunalt ansatte, for bankansatte og for ansatte i Skatteetaten, og for medlemmer i Fagforbundets Seksjon Kontor og Administrasjon. Dessuten har hun holdt kurs i Serviceledelse for ansatte i offentlig og privat sektor. Hun har også vært kursholder i regi av Kommunal Kompetanse, nå Fagakademiet, landets største leverandør av kurs i offentlig sektor.

I tillegg har hun i disse årene holdt en lang rekke kurs i helsesektoren om ”Den Gode Service og Menneskebehandling overfor Pasienter” og ”Den Gode Organisasjonskultur og Samarbeidsmiljø”. Hun har holdt kurs i disse temaene for ansatte ved Haukeland Universitetssykehus, i flere helseforetak og helseinstitusjoner rundt om i landet, på regionale og nasjonale konferanser i Fagforbundets Seksjon Helse og Sosial, og i Norsk Helsesekretærforbund.
Hennes kurs og undervisning har i alle år fått svært gode evalueringer. (Se for øvrig siden for kursvurderinger.)

Storaas har flere års yrkeserfaring som servicemedarbeider. Hun var i 2 ½ år av sin studietid resepsjonsfunksjonær ved Lysebu kurs – og konferansesenter i Oslo, og har dessuten vært 4 – språklig guide ved et museum. For øvrig har hun også arbeidet i helsevesenet.
Kursene til Astrid Voll Storaas har to siktemål. Det ene er å gi kursdeltagerne faglig fordypning i kursenes temaer. Det andre siktemålet er å gi deltagerne ny inspirasjon og motivasjon når det gjelder disse temaene. Hennes kurs er derfor både faglige kurs og motivasjonskurs. 

Kontakt

E-mail: avos@online.no

Telefon: 55 16 78 58

Mobil: 45 21 79 20