Startside     |     Kurs     |     Om Astrid Voll Storaas     |     Kursvurderinger     |     Referanser     |     Kontakt

Copyright © 2012 Avos Samhandling

LÆRERIKE OG INSPIRERENDE KURS OG FOREDRAG

v/Cand. philol. Astrid Voll Storaas, som i mange år har drevet en landsomfattende
kurs – og foredragsvirksomhet, med svært gode evalueringer.

Hun tilbyr kurs i:

Klikk på linken for “Kurs”, og du finner linker som viser hovedinnholdet i de ulike kursene.
I tillegg til å gi faglig fordypning i kursenes temaer er Storaas også opptatt av å gi sine kursdeltagere ny inspirasjon og motivasjon hva gjelder disse temaene. -link Kurs la pagina Kurs.

VELKOMMEN TIL KURS OG FOREDRAG SOM GIR
BÅDE FAGLIG FORDYPNING OG NY MOTIVASJON!

Kontakt

E-mail: avos@online.no

Telefon: 55 16 78 58

Mobil: 45 21 79 20